Öko Color folyékony mosószer koncentrátum színes ruhákhoz 1,5 l Almawin
Öko Color folyékony mosószer koncentrátum színes ruhákhoz 1,5 l Almawin
4 466 Ft 
4 023 Ft

Öko Color folyékony mosószer koncentrátum színes ruhákhoz 1,5 l Almawin

Alapos tisztító hatás mellett kíméletes a színekhez, a textíliához és a bőrhöz.

Színes ruha 30°C-tól 60°C-ig történő mosásához, minden vízkeménységi fok mellett.

Természetes hársfavirág kivonattal diszkrét, kellemes illatot kölcsönöz a ruháknak.

Kiszerelés
1500 ml
Gyártó
Almawin
10
4 466 Ft 
4 023 Ft
Kedvezmény: 10
Megtakarítás 443 Ft
Részletek

Termékleírás

Használata: Alkalmazható 30, 40 és 60°C-on színes anyagok mosására.

Selyem és gyapjú mosására nem alkalmas.

Figyelmeztető mondatok

H315 Bőrirritáló hatású.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

Óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P305+P351+P338  SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: csak teljesen kiürítve, szelektív gyűjtőhelyre.

2.3. Egyéb veszélyek

A PBT- és vPvB- értékelés eredményei

A rendelkezésre álló adatok szerint sem az összetevők, sem a keverék nem minősül PBT-nek vagy vPvB-nek.

Adatok
Vonalkód
4019555706042
Tömeg
1,685 kg/db
Hasonló termékek