Elengedés olaj 10 ml Naturol
Elengedés olaj 10 ml Naturol
1 639 Ft 
1 393 Ft

Elengedés olaj 10 ml Naturol

Ez a különleges illóolaj keverék a párologtatás során segít az ellazulásban és megkönnyíti azoknak az érzéseknek, gondolatoknak az elengedését, amelyek már nem szolgálnak téged tovább. Elősegíti a megnyugvást és a harmónia megteremtését.

Kiszerelés
10 ml
Gyártó
Naturol
15
1 639 Ft 
1 393 Ft
Kedvezmény: 15
Megtakarítás 246 Ft
Részletek

Termékleírás

Alkalmazása:

párologtatáshoz


Figyelmeztetés! Gyermekek elől gondosan zárja el! Fontos: Csak külsőleg alkalmazzuk! Használat előtt végezzünk allergia próbát bőrünkön! Alkalmazása a mellékelt tájékoztató szerint!

Veszély! Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. Allergiás bőrreakciót válthat ki. Súlyos szemkárosodást okoz. Gyermekektől elzárva tartandó. Lenyelés esetén azonnal forduljon Toxikológiai Központhoz/orvoshoz. Tilos hánytatni. Szembe kerülés esetén: több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Ha bőrre kerül: Lemosás bő vízzel. Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.


Biztonsági figyelmeztetés!
Tűzveszélyes folyadék és gőz.
Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
Bőrirritáló hatású.
Allergiás bőrreakciót válthat ki.
Súlyos szemirritációt okoz.
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol
tartandó. Tilos a dohányzás.
Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. TILOS hánytatni.
HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
Bőrirritáció vagy –kiütések megjelenése esetén orvosi ellátást kell kérni.
SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Az esetlegesen bentlévő kontaktlencsét lehetőleg vegye ki. Végezze tovább az öblítést.
Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: jóváhagyott hulladékkezelőben.
EUH208 „(D,L-izomenton, citronellal, l-limonén, citronellol)-t tartalmaz. Allergiás
reakciót válthat ki.”
A termék nem tartalmaz PBT, vPvB komponenst és nanorészecskéket.

Adatok
Vonalkód
5999860485124
Tömeg
11 g/db
Hasonló termékek