Szerelemre hangolva olaj 10 ml Naturol
Szerelemre hangolva olaj 10 ml Naturol
1 482 Ft 
1 334 Ft

Szerelemre hangolva olaj 10 ml Naturol

Romantikus illatkompozíció a meghitt és bensőséges pillanatok megteremtéséhez. A „Szerelemre hangolva” keverékből néhány csepp a párologtatóba segíthet ösztönözni és felerősíteni a szerelem, az intimitás és a bizalom légkörét.

Kiszerelés
10 ml
Gyártó
Naturol
10
1 482 Ft 
1 334 Ft
Kedvezmény: 10
Megtakarítás 148 Ft
Részletek

Termékleírás

Alkalmazása:

párologtatáshoz


Figyelmeztetés! Gyermekek elől gondosan zárja el! Fontos: Csak külsőleg alkalmazzuk! Használat előtt végezzünk allergia próbát bőrünkön! Alkalmazása a mellékelt tájékoztató szerint!

Veszély! Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. Allergiás bőrreakciót válthat ki. Súlyos szemkárosodást okoz. Gyermekektől elzárva tartandó. Lenyelés esetén azonnal forduljon Toxikológiai Központhoz/orvoshoz. Tilos hánytatni. Szembe kerülés esetén: több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Ha bőrre kerül: Lemosás bő vízzel. Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.


Biztonsági figyelmeztetés!
Tűzveszélyes folyadék és gőz.
Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
Bőrirritáló hatású.
Allergiás bőrreakciót válthat ki.
Súlyos szemirritációt okoz.
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol
tartandó. Tilos a dohányzás.
Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. TILOS hánytatni.
HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
Bőrirritáció vagy –kiütések megjelenése esetén orvosi ellátást kell kérni.
SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Az esetlegesen bentlévő kontaktlencsét lehetőleg vegye ki. Végezze tovább az öblítést.
Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: jóváhagyott hulladékkezelőben.
EUH208 „(D,L-izomenton, citronellal, l-limonén, citronellol)-t tartalmaz. Allergiás
reakciót válthat ki.”
A termék nem tartalmaz PBT, vPvB komponenst és nanorészecskéket.

Belégzésre ártalmas
Irritáló
Tűzveszély
Veszélyes a környezetre
Adatok
Vonalkód
5999860485131
Tömeg
11 g/db
Hasonló termékek