Termék részletek


Color Öko folyékony mosószer koncentrátum színes ruhákhoz 1,5 l Almawin

-5%
Color Öko folyékony mosószer koncentrátum színes ruhákhoz 1,5 l Almawin
2 515 Ft
Akció: 2 389 Ft
Kiszerelés:
1500 ml
Gyártó:
Almawin
 • Alapos tisztító hatás mellett kíméletes a színekhez, a textíliához és a bőrhöz.
 • Színes ruha 30°C-tól 60°C-ig történő mosásához, minden vízkeménységi fok mellett.
 • Természetes hársfavirág kivonattal diszkrét, kellemes illatot kölcsönöz a ruháknak.
 • Használata: Alkalmazható 30, 40 és 60°C-on színes anyagok mosására.
 • Selyem és gyapjú mosására nem alkalmas.
 • Figyelmeztető mondatok
 • H315      Bőrirritáló hatású.
 • H319      Súlyos szemirritációt okoz.

 

 • Óvintézkedésekre vonatkozó mondatok
 • P101                   Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
 • P102                   Gyermekektől elzárva tartandó.
 • P305+P351+P338              SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P337+P313       Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
 • P501                   A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: csak teljesen kiürítve, szelektív gyűjtőhelyre.

 

 • 2.3. Egyéb veszélyek
 • A PBT- és vPvB- értékelés eredményei
 • A rendelkezésre álló adatok szerint sem az összetevők, sem a keverék nem minősül PBT-nek vagy vPvB-nek. • Vonalkód
  4019555705137
  Tömeg
  1,685 kg/db
Webáruház készítés